Praktische info

Openingstijden

Kinderopvang ’t Vinkenbroekske is van maandag tot en met vrijdag geopend van 07:00 tot 18:00.
Van 25 december tot en met 1 januari zijn wij jaarlijks gesloten.

op 5 december en op 24 december sluiten wij om 17:00 u 

 

Aanmelden

 

Wilt u uw kind aanmelden voor Kinderopvang ’t Vinkenbroekske?

Schrijf dan snel in!

Download dan hieronder het aanmeldingsformulier. U kunt het formulier naar ons terug mailen naar info@vinkenbroekske.nl, maar via de post mag natuurlijk ook.

De plekken gaan snel.

Aanmeldformulier

Nadat u uw kind heeft aangemeld

Heeft u uw kind aangemeld via het aanmeldformulier en opgestuurd naar info@vinkenbroekske.nl krijgt u een bevestiging dat het inschrijfformulier ontvangen is en verwerkt. Als er even geen plek is op de aangevraagde dag/datum komt u op de wachtlijst te staan. In overleg wordt er dan gekeken naar de mogelijkheden.

Dan krijgt u het contract toegestuurd. Heeft u het contract ondertekend terug gestuurd naar kinderopvang ´t Vinkenbroekske is uw kindje bij ons ingeschreven.

Ongeveer 4 tot 6 weken voor de startdatum neemt de mentor contact met u op. De mentor is de pedagogisch medewerkster die werkt op de groep van uw kind. De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling van uw kind met de ouders. Verder is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over de ontwikkelingen en het welbevinden van uw kind. Ook voert de mentor oudergesprekken met de ouders.

Tijdens het intake gesprek wordt er gekeken naar een wenmomentje. Het wennen kan alleen plaatsvinden als het contract al is ingegaan. Op deze dag wordt er gekeken naar de BKR. Er mogen geen kinderen bovenop het toegestane kind aantal op de groep aanwezig zijn. Het wennen duurt ongeveer 3 uurtjes (9:00-12:00).

Werkplannen

Wilt u het pedagogisch werkplan of het werkplan veiligheid en gezondheid inzien? Dit kunt u opvragen bij één van onze pedagogisch medewerkers.

 

Informatieboekje

Kinderopvang ’t Vinkenbroekske heeft een informatieboekje.
Hierin kunt u alle informatie vinden die betrekking heeft op onze Kinderopvang.
Heeft u na het lezen van het infoboekje nog vragen? Bel of mail ons dan!
Hieronder kunt u het infoboekje downloaden.

 

Informatieboekje kdv ’t Vinkenbroekske

 

 contractvormen en prijzen (2024)

 

 Wij bieden twee pakketten aan:
                                               – 51 weken, het uurtarief is € 10,73
                                               – 47 weken, het uurtarief is € 11,27
Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ kunt u gemakkelijk berekenen wat u terug krijgt van de belastingdienst en wat u zelf nog moet betalen.

 

 

 

GGD

De rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van een kinderopvang. Dit zijn eisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en de omgang met ouders.

De GGD komt onaangekondigd langs. Tijdens hun bezoek letten ze op bovenstaande punten. Naderhand maken ze een rapport met hun bevindingen. Kinderopvang ’t Vinkenbroekse heeft recent bezoek gehad van de GGD. Het inspectierapport kunt u hieronder downloaden. 

Inspectierapport GGD januari 2024                               

Inspectierapport GGD september 2023

Inspectierapport GGD december 2022

Inspectierapport GGD september 2021

Inspectierapport GGD oktober 2020

Inspectierapport GGD oktober 2019

Inspectierapport GGD februari 2018

Inspectierapport GGD februari 2017

Inspectierapport GGD februari 2016

 

Oudercommissie

De oudercommissie van ’t Vinkenbroekske wordt vertegenwoordigd door:
Ellen van Gils: voorzitter
Linda Pernot: secretaris
Tetje Dörr-Broeders: Penning meester

Ilona Roelse

De oudercommissie vergadert 4 keer per jaar en is te bereiken via: ocvinkenbroekske@gmail.com.

De oudercommissie houdt u op de hoogte van het nieuws en info vanuit de oudercommissie.