Visie

De Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) ondersteunt agrariërs bij de uitvoering van kinderopvang op de boerderij. Zij leveren een totale formule die is samengevat in een kwaliteitszorgsysteem (ISO9001). Dit kunt u zien als een draaiboek, bedoeld voor de medewerkers, waarin alle richtlijnen en procedures staan op pedagogisch- en organisatorisch vlak. Daarnaast is deskundigheid- bevordering voor management en pedagogisch medewerker een onderdeel van de VAK formule. Dit gebeurt door o.a. trainingen en werk- begeleiding. Het pedagogisch beleid ligt ter inzage op de kinderopvang. Kinderopvang ‘t Vinkenbroekske maakt gebruik van deze VAK formule, gecombineerd met eigen kernwaarden.

Emotionele veiligheid

We zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin uw kind kan eten, drinken, slapen, spelen en vooral dat uw kind zichzelf kan zijn. Er is een veelzijdige binnen- en buitenruimte waar uw kind dagelijks op ontdekkingstocht kan gaan. We werken aan een sociale relatie met uw kind waar binnen het kind zich veilig kan voelen.
Uw kind wordt met respect behandeld en voelt zich onvoorwaardelijk geaccepteerd. Wij bieden uw kind leeftijdsadequate aandacht waar nodig en geven de ruimte en vrijheid waar dat gewenst is.

Persoonlijke competentie

We gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en het unieke persoonlijke vaardigheden ontwikkeld. Door het opdoen van kennis, passend bij de aard van uw kind en de mogelijkheden. Onder andere in de natuurlijke ruimtes/activiteiten op de boerderij waarin zij kunnen spelen, leren en leven kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Wij begeleiden en bieden de benodigde ondersteuning bij de activiteiten. Zo nodig proberen we uw kind te stimuleren om aan te sluiten bij een activiteit door in de nabijheid te blijven en het aanbieden van extra steun.

Leren vanuit doen

Kinderen leren door eerst te doen, dan te ervaren en vervolgens komen ze tot begrip. Door het kind de wereld om zich heen te laten ervaren en te laten ontdekken kan het zich verbinden. Wanneer een kind de tijd en ruimte krijgt om vanuit het praktische handelen zelf tot inzicht en begrip te komen, ontstaat de vreugde en het enthousiasme van het ontdekken en weten.

 

kom je een keer langs voor een ontmoeting?

neem contact op!

Sociale competentie

Meestal gaat het maken van sociaal contact tussen kinderen onderling van nature vanzelf. Als dit niet het geval is wordt contact tussen de kinderen onderling door ons gestimuleerd door het aanbieden van spelletjes, liedjes, specifieke samenspel en buitenspel. Het contact met dieren maakt dat sociale vaardigheden breed worden ontwikkeld.

Waarde en normen

Met respect omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen staan daarbij voorop. Wij hebben hierin een belangrijke voorbeeld functie. Door positieve bevestiging van ons leert uw kind welk gedrag van henzelf acceptabel is. Uw kind wordt begeleid bij het ontwikkelen van een positieve relatie met de dieren.