De stallen

Wij hebben een melkveehouderij met 170 melkkoeien. Deze worden met melkrobots gemolken. Ook hebben we 110 stuks jongvee, schapen, een ezel, honden en katten. We doen het werk samen met veel plezier.