De Koetjes en de Schaapjes

Op onze kinderopvang hebben we twee groepen, de Koetjes en de Schaapjes. Beide groepen bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij werken conform de leidster-kindratio. Dit houdt in dat wij werken volgens de landelijk gestelde wet- en regelgeving. Per 6 kinderen is er 1 pedagogisch medewerker aanwezig. Dit hangt ook af van de leeftijd van de kinderen.