De Koetjes, de Schaapjes en de Kipjes!

Op onze kinderopvang hebben we drie groepen, de Koetjes, de Schaapjes en sinds 2020 de Kipjes groep!. De groepen koetjes en schaapjes bieden opvang aan kinderen van 0 tot 3 jaar. De kipjes groep is een peuter groep daar bieden wij opvang aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Wij werken conform de leidster-kindratio. Dit houdt in dat wij werken volgens de landelijk gestelde wet- en regelgeving. Per 5 kinderen is er 1 pedagogisch medewerker aanwezig. Dit hangt ook af van de leeftijd van de kinderen.