De Koetjes, de Schaapjes en de Kipjes!

Op onze kinderopvang hebben we drie groepen, de Koetjes, de Schaapjes en sinds 2020 de Kipjes groep!. De groepen bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij werken conform de leidster-kindratio. Dit houdt in dat wij werken volgens de landelijk gestelde wet- en regelgeving. Per 5 kinderen is er 1 pedagogisch medewerker aanwezig. Dit hangt ook af van de leeftijd van de kinderen.